Loading color scheme

Kosztorys powykonawczy

Przy rozliczaniu kosztorysowym robót, opracowany najczęściej w formie kalkulacji szczegółowej