Loading color scheme

Samodzielność lokali

Wykonamy profesjonalną dokumentację do wniosku o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali dla budynków wielorodzinnych, biurowych, handlowo-usługowych . Opracowanie zawiera wykonanie pomiarów lokali, przygotowanie zestawień powierzchni z podziałem na samodzielne lokale oraz sporządzenie wniosków do wydania zaświadczenia o samodzielności lokali. Orientacyjna cena od 1,50 zł/ 1 m2 opracowywanej powierzchni + koszt przygotowania i procedowania wniosku.

Kartoteka dla budynku i lokali

Po otrzymaniu zaświadczeń o samodzielności lokali przygotujemy dokumentację do Biura Geodezji i Katastru w celu założenia kartoteki dla budynku i samodzielnych lokali. Możemy przeprowadzić cały proces zakładania kartotek lokali. Orientacyjna cena za opracowanie jednego m2 powierzchni użytkowej zawarta jest w cenie opracowania dokumentacji do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali. Koszt przygotowania dokumentacji i wniosku do Biura Geodezji i Katastru ustalany jest indywidualnie.

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy również inwentaryzacje budowlane istniejących budynków na potrzeby przebudowy, nadbudowy, remontu. Zmierzymy i opracujemy rzuty kondygnacji, elewacji, przekroje, wybrane detale budynku. Orientacyjna cena za opracowanie jednego mpowierzchni użytkowej od 3,0 zł /m2. Cena zależna jest od stopnia szczegółowości opracowania oraz wielkości obiektu.

Przedmiary robót

Ponadto wykonujemy przedmiary robót budowlanych do kosztorysów lub dla indywidualnych inwestorów. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy liczeniu powierzchni wykonując kosztorys lub jesteś indywidualnym inwestorem i potrzebujesz wiedzieć ile masz powierzchni np. elewacji lub tynku, bez trudu jesteśmy w stanie ją obliczyć. Cena ustalana jest indywidualnie i zależna od zakresu prac.