Loading color scheme

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót

Dla Inwestorów działających w oparciu o PZP jak i poza nim, planujących nową inwestycję, rozbudowę lub remont, opracowany najczęściej w formie kalkulacji uproszczonej