Loading color scheme

Kosztorys zamienny i dodatkowy

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji nastąpiły zmiany ustalonego umownie zakresu robót lub założonych standardów, opracowany najczęściej w formie kalkulacji szczegłowej