Loading color scheme


Notice: Trying to get property of non-object in /templates/theme3490/tpls/blocks/header.php on line 22

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót

Dla Inwestorów działających w oparciu o PZP jak i poza nim, planujących nową inwestycję, rozbudowę lub remont, opracowany najczęściej w formie kalkulacji uproszczonej

Kosztorys zamienny i dodatkowy

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji nastąpiły zmiany ustalonego umownie zakresu robót lub założonych standardów, opracowany najczęściej w formie kalkulacji szczegłowej 

Kosztorys ofertowy

Dla wykonawców planujących wystartować w przetargu albo złożyć ofertę na budowę lub remont, opracowany najczęściej w formie kalkulacji uproszczonej

Kosztorys powykonawczy

Przy rozliczaniu kosztorysowym robót, opracowany najczęściej w formie kalkulacji szczegółowej